แผนการใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด
พุธ 28 ตุลาคม 20202 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กันยายน   2020   แสดงเดือน
ตุลาคม   2020
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
09:00
12:00
แนวทางการให้วัคซีนเด็ก 0-5 ปี
2  
13:00
15:00
ประชุมทีมCOPD Asthma
3  
4   ดูสัปดาห์ 40
5  
6  
7  
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
8  
09:00
12:00
conference ติดตามพ้ฒนาคุณภาพข้อมูล
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจพัสดุ
15:00
16:30
ประชุมงานทันตะ
9  
10  
11   ดูสัปดาห์ 41
12  
13  
14  
08:00
16:00
PCU - คลีนิค ARV
13:00
16:30
ประชุม NCD Board 5/63 ปีงบ64 (ครั้งที่1)
13:00
16:30
ประชุมกลุ่มการพยาบาล
15  
16  
10:00
12:00
ประชุมกรรมการเงินบริจาค
17  
18   ดูสัปดาห์ 42
19  
20  
09:30
11:00
ประชุมร้องเรียน
13:30
16:30
ประชุม PCT
21  
08:00
16:00
PCU - คลีนิค ARV
08:00
16:00
จนท.รณรงค์ทำฟันฟรี
22  
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 43
26  
08:00
16:00
ตรวจคัดกรองตา เท้าช่องปากDM
27  
08:00
16:00
ตรวจคัดกรองตา เท้าช่องปากDM
28  
08:40
12:00
VDO Conference 5 กลุ่มวัย
13:30
16:30
9 ระบบงานสำคัญ
29  
30  
31  
วันนี้