แผนการใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด
พฤหัสบดี 23 มกราคม 20203 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ธันวาคม   2019   แสดงเดือน
มกราคม   2020
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
13:30
16:30
ประชุม PCT
3  
10:00
12:00
ประชุมวิชาการ น้องนศ.ทันตะ
4  
5   ดูสัปดาห์ 1
6  
7  
11:00
12:00
ประชุมวิชาการนศ.ทันตะ
13:30
16:30
ประชุม PCT
8  
08:00
12:00
PCU - เจาะ Lab ARV
09:00
15:00
อาจารย์นักศึกษามาติดตาม
9  
10  
11  
12   ดูสัปดาห์ 2
13  
14  
08:30
16:00
อบรมอสม.
13:00
16:30
ประชุมกลุ่มการ
15  
08:00
12:00
PCU - เจาะ Lab ARV
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
16  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
08:30
12:00
นิเทศวัคซีน
08:30
16:00
อบรมอสม.
17  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
18  
19   ดูสัปดาห์ 3
20  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
13:00
16:30
ประชุม NCD Board 1/63 ครั้งที่2 ปีงบ 63
21  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
22  
08:00
12:00
PCU - เจาะ Lab ARV
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
23  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
08:30
16:30
อบรมR2R
13:00
16:00
ประชุมทีมICE
24  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
08:30
16:30
ประชุมงานทันตะ
13:00
16:00
ประชุมทีมสุขภาพภาคประชาชน
25  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
26   ดูสัปดาห์ 4
27  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
10:00
16:00
ออมทรัพย์อสม.
13:00
16:00
ประชุมCOC
28  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
13:00
16:00
ประชุมสุขภาพจิต
13:30
16:30
COPD Asthma
29  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
30  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
31  
08:00
15:00
บำบัดยาเสพติด
 
วันนี้