แผนการใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด
อังคาร 22 ตุลาคม 20192 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กันยายน   2019   แสดงเดือน
ตุลาคม   2019
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
08:00
12:00
บำบัดยาเสพติด
08:00
12:00
บำบัดยาเสพติด
2  
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
3  
08:00
12:00
บำบัดยาเสพติด
15:00
16:30
ประชุมเดินวิ่งปั่น
4  
08:00
12:00
บำบัดยาเสพติด
08:00
12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
13:00
16:30
ประชุมแผน
5  
6   ดูสัปดาห์ 40
7  
   
บำบัดยาเสพติด
8  
13:00
16:30
ประชุมกลุ่มการ
15:00
16:00
ประชุมคณะทำงานGreen
9  
08:00
16:00
PCU คลีนิค ARV - nootbook
10  
13:00
16:00
ประชุมอสม.
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 41
14  
15  
   
บำบัดยาเสพติด
13:00
16:30
ประชุม PTC
16  
08:00
16:00
PCU คลีนิค ARV - nootbook
08:00
16:00
ประเมิน Green& clean
17  
18  
19  
20   ดูสัปดาห์ 42
21  
22  
08:00
12:00
บำบัดยาเสพติด
15:00
16:30
ประชุมเดินวิ่งปั่นพิธีการและต้อนรับ
23  
24  
08:00
16:00
บำบัดยาเสพติด
25  
08:00
16:00
บำบัดยาเสพติด
10:00
16:00
ออมทรัพย์อสม.
26  
27   ดูสัปดาห์ 43
28  
08:00
12:00
บำบัดยาเสพติด
29  
08:00
12:00
บำบัดยาเสพติด
30  
08:00
16:00
บำบัดยาเสพติด
31  
08:00
16:00
บำบัดยาเสพติด
  
วันนี้