แผนการใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด
เสาร์ 24 สิงหาคม 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กรกฎาคม   2019   แสดงเดือน
สิงหาคม   2019
  แสดงเดือน   กันยายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
08:30
16:30
บำบัดยาเสพติด
13:00
16:30
ประชุมกลุ่มการพยาบาล
2  
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
13:00
16:30
ประชุม NCD Board
3  
4   ดูสัปดาห์ 31
5  
08:00
16:00
ประเมิน 5ส.
6  
7  
08:00
15:00
ประชุมปรับเปลี่ยนฯDM
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
8  
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
9  
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
10  
11   ดูสัปดาห์ 32
12  
13  
13:00
16:30
ประชุมกลุ่มการ
13:00
16:00
ประชุมอสม.
14  
08:00
16:00
PCU คลีนิค ARV - nootbook
15  
16  
17  
18   ดูสัปดาห์ 33
19  
20  
21  
08:00
16:00
PCU คลีนิค ARV - nootbook
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
13:00
16:00
สอบลูกจ้างชั่วคราว
22  
08:00
12:00
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
08:30
16:30
อบรมR2R
23  
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
24  
25   ดูสัปดาห์ 34
26  
09:00
12:00
ประชุมร้องเรียน
10:00
16:00
ออมทรัพย์ อสม.
13:30
16:30
ประชุมจัดทำแผน
27  
08:00
16:00
ประชุมปรับเปลี่ยนDM
08:00
16:00
ประชุมผู้ปกครองเด็กงานทันตะ
28  
08:30
16:30
บำบัดยาเสพติด
13:00
16:00
ประชุมทีมICE
29  
08:30
12:00
บำบัดยาเสพติด
30  
08:30
16:30
บำบัดยาเสพติด
31  
วันนี้