แผนการใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด
พุธ 3 มิถุนายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤษภาคม   2020   แสดงเดือน
มิถุนายน   2020
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7   ดูสัปดาห์ 23
8  
13:00
16:30
ประชุมกลุ่มการฯ
9  
10  
08:00
16:00
PCU - คลีนิค ARV
13:00
16:00
ประชุมPalliative care
11  
12  
13  
14   ดูสัปดาห์ 24
15  
08:00
13:00
กิจกรรมผู้สูงอายุ
13:30
16:30
9 ระบบงานสำคัญ
16  
13:30
16:30
ประชุม PCT
17  
08:00
16:00
PCU - คลีนิค ARV
18  
08:30
16:30
อบรมR2R
19  
20  
21   ดูสัปดาห์ 25
22  
23  
13:00
16:00
ประที่ชุม NCD Board ปีงบ63 ครั้ง4
24  
25  
26  
27  
28   ดูสัปดาห์ 26
29  
13:00
16:30
ประชุมทีม ENV
30  
    
วันนี้