ปฏิทินผู้อำนวยการ
เสาร์ 24 สิงหาคม 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  กรกฎาคม   2019   แสดงเดือน
สิงหาคม   2019
  แสดงเดือน   กันยายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
   
เกาะช้าง : COC conference เกาะช้าง
09:00
16:00
เกาะช้าง - กบ. HR CFO COC conference
2  
   
CFO : NCD
09:00
12:00
CFO : ประชุม CFO
13:00
15:00
NCD - แบ่งงาน tobe
3  
4   ดูสัปดาห์ 31
5  
   
คลองใหญ่ : CFO
07:30
12:00
คลองใหญ่ - เยี่ยมรพ HA CFO
13:00
15:00
CFO - งบ PP่ ต่างด้าว
6  
   
Tobe
13:00
15:00
Tobe - แบ่งงาน tobe
7  
   
เกาะช้าง : COC conference เกาะช้าง ทบทวน Case เกาะช้าง
07:00
16:00
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง
8  
   
แหลมงอบ : NCD
07:45
10:30
แหลมงอบ - ประชุม CFO HR กบ.
13:30
15:00
NCD - ประชุมจิตเวช VDO
9  
   
เกาะช้าง : เวรเกาะช้าง
07:00
16:00
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง
10  
   
เวรเกาะช้าง
11   ดูสัปดาห์ 32
   
เวรเกาะช้าง
12  
13  
   
Tobe
13:00
15:00
Tobe - แบ่งงาน tobe / ตรวจรับรถ
14  
   
สรุป CHPPO ส่งเสริม
15  
   
สรุป CHPPO ส่งเสริม
16  
   
NCD : เกาะช้าง : COC conference เกาะช้าง ทบทวน Case เกาะช้าง
08:30
09:00
NCD - Tobe รับน้ำ
10:30
16:00
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง
17  
18   ดูสัปดาห์ 33
19  
   
Tobe
20  
   
Tobe
21  
   
อบรม สรพ.
22  
   
อบรม สรพ. : ทบทวน Case เกาะช้าง COC conference เกาะช้าง
23  
   
อบรม สรพ.
24  
25   ดูสัปดาห์ 34
26  
   
CD
09:00
12:00
CD - ARV + Tiga
13:30
15:00
HR - สอบสสอ.
27  
   
ทบทวน Case เกาะช้าง
08:30
16:30
เกาะช้าง - เช้าประชุม Non-Clinic บ่ายประชุม Clinic
28  
   
ส่งเสริม : เกาะช้้าง
10:00
12:00
ส่งเสริม - ปช.กองทุนฟื้นฟู
13:00
16:00
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง
29  
   
สปสช. : ทบทวน Case เกาะช้าง COC conference เกาะช้าง
09:00
15:00
สปสช - PP board
30  
   
คปสจ. : เวรแหลมงอบ
31  
   
เวรแหลมงอบ
วันนี้