ปฏิทินผู้อำนวยการ
อังคาร 22 ตุลาคม 20192 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  กันยายน   2019   แสดงเดือน
ตุลาคม   2019
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
   
สสจ. : คลองใหญ่
08:30
11:00
สสจ. - .....................
13:00
16:00
คลองใหญ่ - ติดตามคปสอ.คลองใหญ่
2  
   
เกาะช้าง
08:30
16:00
เกาะช้าง - ประชุม CFO / กบ. / HR
3  
   
เขตสุขภาพ​
07:15
12:30
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง / ปช.เดิน วิ่งปั่่น
13:00
15:00
ประชุม TB / HR
4  
   
เวรแหลมงอบ
07:30
12:00
แหลมงอบ - คกก.บ + HR + แผน
13:00
16:00
แหลมงอบ - แผน 63
5  
   
เวรแหลมงอบ
6   ดูสัปดาห์ 40
   
เวรแหลมงอบ
7  
   
เขตสุขภาพ​
09:00
12:00
เขตสุขภาพ​ - ​CHPPO
8  
   
เกาะช้าง
08:00
16:30
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง แผน
13:00
16:30
เกาะช้าง - เปิดซอง / IC / ENV
9  
   
STR -​ TIGA
10  
   
STR -​ TIGA : NCD
13:30
15:30
ประชุม NCD
11  
   
STR -​ TIGA
12  
13   ดูสัปดาห์ 41
   
พระราชพิธี
14  
   
หยุดชดเชย
15  
   
สสจ. : แหลมงอบ
08:30
12:00
สสจ. - ประชุม กบ.
13:00
15:30
แหลมงอบ - ประชุม PTC
16  
   
เกาะช้าง
08:00
16:30
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง
17  
   
พอสว. : สสจ.
08:30
12:00
พอสว.
12:00
18:00
สสจ.ตราด ระยอง
18  
   
สสจ. : แหลมงอบ
05:30
12:00
สสจ.ตราด คปสจ.
13:30
16:00
แหลมงอบ -​ ประชุมงานวิ่งภายใน
19  
   
ส่งนพ.สสจ.
20   ดูสัปดาห์ 42
   
แหลมงอบ เวร
21  
   
เกาะช้าง : แหลมงอบ
07:00
13:00
เกาะช้าง -​ ลงราชการเกาะช้าง
14:00
16:00
แหลมงอบ​ -​ ประชุมงานวิ่งภายนอก
22  
   
สสจ. : แหลมงอบ
10:00
12:00
ส่งเสริม - ปช.กองทุนฟื้นฟู
23  
24  
   
STR -​ TIGA
25  
   
เกาะช้าง : เวรเกาะช้าง
08:00
16:30
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง
26  
   
เวรเกาะช้าง
27   ดูสัปดาห์ 43
   
เวรเกาะช้าง
28  
   
เกาะช้าง
08:00
16:30
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง
29  
   
ลา
07:00
14:30
Pizza จันทบุรี ระยอง
14:30
16:30
ประชุม Interhos
30  
   
คปสอ.คลองใหญ่
08:30
16:00
คลองใหญ่ - ติดตามคปสอ.คลองใหญ่
31  
   
CFO : คปสจ.
10:00
12:00
ประชุม CFO
14:00
16:00
ประชุม คปสจ.
  
วันนี้