ปฏิทินผู้อำนวยการ
พฤหัสบดี 23 มกราคม 20202 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รายการ   Administration  
  ธันวาคม   2019   แสดงเดือน
มกราคม   2020
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
   
เวรแหลมงอบ
2  
   
สสจ. : แหลมงอบ
09:30
11:00
สสจ. CD วิ่งไล่ยุง ประชุม​เตรียมงาน 10
14:30
16:30
แหลมงอบ - ประชุม small group PCT
3  
   
เกาะช้าง : เวรเกาะช้าง
08:00
16:00
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง / PCT PTC
4  
   
เวรเกาะช้าง
5   ดูสัปดาห์ 1
   
เวรเกาะช้าง
6  
   
เกาะช้าง : แหลมงอบ
08:30
12:00
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง
13:00
17:00
แหลมงอบ - ประชุม กบ. HR + CFO
7  
   
เขตสุขภาพ​ : แหลมงอบ
09:00
16:00
เขตสุขภาพ​ -​ ประชุม​ CD
13:00
16:30
แหลมงอบ - ประชุม PCT
8  
   
เขตสุขภาพ นิเทศฉะเชิงเทรา CFO
   
ประชุม แก้ปัญหา​ตรวจพัฒนา​การ จ.
9  
   
เขตสุขภาพ นิเทศฉะเชิงเทรา CFO
   
ประชุม เขตสุขภาพ
10  
   
เกาะช้าง
08:00
16:00
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง / HR + CFO
11  
12   ดูสัปดาห์ 2
13  
   
STR : HR : อ.เมือง
09:00
12:00
สสจ. - ประชุมรับนโยบาย PA และรับการตรวจราชการ
13:00
16:30
อ.เมือง + HR - ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตะกาง + HR คัดตัว
14  
   
เกาะช้าง
07:00
20:00
เกาะช้าง -​ ลง​ราชการ​เกาะช้าง​+กิจกรรมปีใหม่
15  
   
สาธารณสุขพิเศษ : NCD
09:00
12:00
สาธารณสุขพิเศษ - 3 ชาย
13:00
16:30
NCD -​ ประชุมทีม To be number​ one​
16  
   
เกาะช้าง
07:00
15:30
เกาะช้าง -​ ลง​ราชการ​เกาะช้าง​
17  
   
CFO เขต
13:00
16:00
ประชุม 5x5
18  
   
***
19   ดูสัปดาห์ 3
20  
   
สส.
13:00
15:00
สส. - ประชุม Obesity
21  
   
เกาะช้าง
07:00
16:00
เกาะช้าง -​ ลง​ราชการ​เกาะช้าง​
22  
   
เกาะช้าง : แหลมงอบ
07:00
16:00
เกาะช้าง -​ ลง​ราชการ​เกาะช้าง​
15:30
16:30
แหลมงอบ : ประชุมรวม + 5ส.
23  
   
เกาะช้าง
07:00
16:00
เกาะช้าง -​ ลง​ราชการ​เกาะช้าง​
24  
   
สปสช. IP : สส. : เวร​แหลมงอบ
10:00
12:00
ส่งเสริม - ปช.กองทุนฟื้นฟู
13:00
16:00
แหลมงอบ - ประชุม PTC
25  
   
เวรแหลมงอบ
26   ดูสัปดาห์ 4
   
เวรแหลมงอบ
27  
   
เขตสุขภาพ นิเทศระยอง HA
28  
   
เกาะช้าง
07:15
16:30
เกาะช้าง - ลงราชการเกาะช้าง / IC ENV 8.30-10.30 / CFO 10.00-12.00 / RM PCT 13.00-16.30
29  
   
CD : แหลมงอบ
09:30
12:00
CD - TB meeting
13:00
15:00
แหลมงอบ - ประชุม คปสอ.
30  
   
สสจ.
08:30
12:30
แหลมงอบ -​ ประชุม CFO + RSQ
13:00
16:00
สสจ. -​ ปช.คปสจ.
31  
   
สปสช.
09:00
16:00
สปสช. - QOF
 
วันนี้