แผนการใช้รถ โรงพยาบาลแหลมงอบ
พุธ 3 มิถุนายน 20202 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  พฤษภาคม   2020   แสดงเดือน
มิถุนายน   2020
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
08:30
16:00
อ.แหลมงอบ
14:00
16:30
รพ.เขาสมิง+รพ.ตราด
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
2  
3  
08:00
10:00
หอประชุมอ.แหลมงอบ
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
4  
08:30
16:00
ต.แหลมงอบ
09:30
13:00
รพ.ตราด+ร้านค้าในจ.จันทบรุี
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
5  
09:00
16:00
ต.แหลมงอบ
13:30
16:30
ธกส./ธ.กรุงไทย
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
6  
07:00
09:00
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
7   ดูสัปดาห์ 23
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
8  
08:30
12:00
อ.แหลมงอบ
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
9  
10  
08:45
12:00
ต.แหลมงอบ
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
11  
12  
08:45
16:30
ต.แหลมงอบ
13:30
16:30
ธกส./ธ.กรุงไทย
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
13  
07:00
09:00
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
14   ดูสัปดาห์ 24
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
15  
08:30
12:00
อ.แหลมงอบ
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
16  
17  
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
18  
08:30
12:00
อ.แหลมงอบ
13:00
16:30
อ.แหลมงอบ
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
19  
09:00
12:00
ต.แหลมงอบ
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
20  
07:00
09:00
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
21   ดูสัปดาห์ 25
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
22  
08:30
12:00
อ.แหลมงอบ
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
23  
08:30
12:00
รพ.สต.7 แห่ง
13:00
16:30
อ.แหลมงอบ
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
24  
08:30
12:00
อ.แหลมงอบ
14:00
16:30
คลังยา
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
25  
26  
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
27  
07:00
09:00
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
28   ดูสัปดาห์ 26
12:00
16:00
รพ.แหลมงอบ
29  
08:30
12:00
อ.แหลมงอบ
13:30
16:30
ธกส./ธ.กรุงไทย/ร้านค้าในจ.ตราด
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
30  
08:30
12:00
รพ.สต.7 แห่ง
15:00
16:00
ธ.กสิกรไทย
    
วันนี้